Новини

МЛАДЕЖКИЯТ ЦЕНТЪР В СЕВЛИЕВО И МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОБЯВЯВАТ ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА „СЕВЛИЕВО ПРЕЗ МОЯ ОБЕКТИВ“

За да дадат възможност за изява на децата и младежите от община Севлиево, които обичат фотографията да развиват на таланта си и да покажат своето виждане за града през фотообектива, Младежки център – Севлиево и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево организират фотоконкурс на тема

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

    Местният парламент в Севлиево реши Общината да кандидатства с проектно предложение „Осигуряване на оборудване за подкрепа на образователния процес на младежите от резидентните услуги в Община Севлиево“ по целева програма за подпомагане на образователния процес на децата и младежите, настанени в социалните услуги, делегирани от държавата дейности от...

АКТУАЛИЗИРАХА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

    Общинският съвет в Севлиево гласува днес актуализация на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Севлиево 2016 – 2020 г. и прие План за развитие на социалните услуги в Община Севлиево през 2020 г. Приет беше и годишният мониторингов доклад на екипа за мониторинг и оценка (ЕМО) на изпълнението на дейностите по Общинска стратегия за р...

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В СЕВЛИЕВО ПРИЕ ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

По време на редовното заседание на Общинския съвет в Севлиево бяха представени и приети счетоводните отчети и баланси на търговските дружества с общинско участие. Преди да се стигне до гласуване, сформираната балансова комисия е провела срещи с управителите и главните счетоводители на търговските дружества и е направила обстоен анализ на базовите финансови показатели. Общинските съвет...

3 ТОНА „КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ“ СЪБРАХА СЕВЛИЕВЦИ

    Болницата вече разполага с пулсоксиметър, дарен от кампанията    Над 3 тона капачки са събрани в Севлиево в рамките на Националната инициатива „Капачки за бъдеще“ от октомври миналата година насам. Освен събраните в металното сърце капачки, граждани и представ...

Последвайте ме в

Социалните мрежи!