ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

 

Местният парламент в Севлиево реши Общината да кандидатства с проектно предложение „Осигуряване на оборудване за подкрепа на образователния процес на младежите от резидентните услуги в Община Севлиево“ по целева програма за подпомагане на образователния процес на децата и младежите, настанени в социалните услуги, делегирани от държавата дейности от резидентен тип и в Домовете за деца лишени от родителска грижа от 1 до 12 клас, финансиран от фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

 

С тази процедура се дава възможност да се осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, а в резултат те ще бъдат подкрепени в усвояването на учебния материал, затвърждаването и надграждането на съществуващите им знания. Основната цел на проекта е да подобри качеството на образование чрез предоставяне на различни дейности, които да формират, насърчават и поддържат уменията на децата и младежите, както и възможност за професионална реализация на пазара на труда. 

 

Според проектното предложение ще бъде обхваната група от 16 деца и младежи, настанени в социална услуга от резидентен тип, а планираната продължителност на проекта е 5 месеца – от 1 август до 31 декември 2020 г. Размерът на безвъзмездна финансова помощ, за която кандидатства Община Севлиево, е в размер на 4 500 лв.

 

При одобрение на проектното предложение следва кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов да предприеме действия по изпълняването му.