С ВОДОСВЕТ И ПЪРВА КОПКА СТАРТИРА ГАЗИФИЦИРАНЕТО НА ВИЛНА ЗОНА "ХОТАЛИЧ"

С ВОДОСВЕТ И ПЪРВА КОПКА СТАРТИРА ГАЗИФИЦИРАНЕТО НА ВИЛНА ЗОНА "ХОТАЛИЧ"

С водосвет, отслужен от отец Спас и първа копка стартира газифицирането на вилна зона "Хоталич" в Севлиево. Старт на строителните работи дадоха кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов, прокуристът на "Севлиевогаз - 2000" АД инж. Николай Апостолов, председателят на Съвета на директорите на дружеството инж. Красимир Копчев и председателят на Съвета на директорите на "Идеал Стандарт - Видима" АД Ярослав Дончев.

Въпреки усложнената икономическа обстановка в страната заради пандемията, “Севлиевогаз – 2000” АД започна изпълнението на инвестиционната си програма. В подмяната на подземната инфраструктура по улици в града, на които предстои основен ремонт, се включва и газовото дружество с изграждане на газови отклонения за предстоящо присъединяване на бъдещи клиенти към газопреносната мрежа.

Тази година ще бъде реализиран първият етап на газификацията на вилните зони “Хоталич” и “Севлиевски лозя”. Успоредно с това ще бъде направен третият финален етап на газификацията на село Горна Росица, поради наличие на значителен брой клиенти.

Във вилна зона "Хоталич" ще се изгради 9 км газоразпределителна мрежа с довеждащ газопровод.

Газифицирането на вилна зона ”Хоталич” стана възможно с решение на Общинския съвет в Севлиево от 11.09.2019 г.