ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИТЕ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОТВАРЯТ ОТ 1 ЮНИ

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИТЕ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОТВАРЯТ ОТ 1 ЮНИ

 

Със Заповед на кмета на Община Севлиево д-р Иван Иванов се разрешава детските градини в да се отворят за посещение от деца, считано от 1 юни 2020 г., при стриктно прилагане и спазване на Мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца.

 

В Заповедта е посочено, че подновяването на посещението на детската градина трябва да става поетапно и контролирано, съобразно обективната възможност на детските заведения за прилагане на Мерките и санитарно-хигиенните изисквания в условията на епидемичната обстановка, свързана с COVID-19.  Посещението в градински и яслени групи е допустимо само за деца, които са записани в съответната детска градина през учебната 2019-2020 год., по желание на родителите с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето.

 

Община Севлиево препоръчва в настоящата ситуацията, децата, за които има кой да се грижи, да останат вкъщи.

 

Директорите на детските градини трябва да организират процесите по възстановяване на работата на детската градина, съгласно всички изисквания, посочени в  Мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли, качени на сайта на Община Севлиево, след възстановяване на приема на деца. От Заповедта става ясно още, че медицинските лица, работещи в системата на ученическото здравеопазване да се пренасочат за работа в детските градини до възстановяване на учебните занятия в училищата на територията на Община Севлиево.

        

Мерки за организиране на дейностите на детските градини и детските ясли: