ОБЩИНАТА ПРЕДОСТАВИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ДЕТСКАТА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА

ОБЩИНАТА ПРЕДОСТАВИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ДЕТСКАТА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА

“Детската школа по изкуствата” към Народно читалище „Развитие - 1870“ - гр. Севлиево нееднократно е печелила редица отличия в конкурси в цялата страна и е ключово звено за развитието на младите хора на територията на общината. Все повече деца и младежи проявяват интерес към заниманията в школата. Това наложи и разширявмане на базата.

С цел осигуряване на необходими площи за осъществяване дейността на “Детска школа по изкуствата” към Народно читалище „Развитие - 1870“ - гр. Севлиево, кметът на Община Севлево д-р Иван Иванов предложи да бъде сключен договор между Община Севлиево и читалището като се учреди безвъзмездно право на ползване на шест кабинета и допълнителни санитарни помещения.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост, Преходните и заключителните разпоредби към Закона за народните читалища, Общинският съвет - Севлиево допълни Програмата за управление и разпореждане с общинска обственост през 2020 г.