ПРЕДСТОИ ГАЗИФИЦИРАНЕ НА ОЩЕ ЧЕТИРИ СЕЛА В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ПРЕДСТОИ ГАЗИФИЦИРАНЕ НА ОЩЕ ЧЕТИРИ СЕЛА В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 

Решението ще бъде гласувано на следващата сесия на Общинския съвет 

 

На следващото си редовно заседание, което ще се проведе на 27 май (сряда), Общинският съвет в Севлиево ще обсъди и гласува 17 точки в дневния ред.

В рамките на заседанието ще бъде приета Наредба за реда за управление на горските територии, които са собственост на Община Севлиево. Още в началото на сесията местният парламент ще обсъди и актуализацията на финансовите средства за социални погребения.

Планирано е и допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинска собственост през 2020 г., а съветниците ще гласуват и за отдаване под наем без търг или конкурс на „Медицински център – 1 – Севлиево“ на част от недвижими имоти, включени в капитала на дружеството. Ще бъде определен и начинът на гласуване в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ в град Габрово.

Ще бъдат представени отчетите на Програмата за развитие на туризма в Община Севлиево през 2019 г. и на Програмата за опазване на околната среда в общината през изминалата година.

Съветниците ще коментират и преструктурирането на мрежата от общински училища и евентуалното закриване на Основно училище „Емилиян Станев“ в село Ряховците.

Общинските съветници ще гласуват и за одобряването на план-схеми за техническа инфраструктура, с които ще бъдат  изградени трасета за газоразпределителна мрежа и сградни отклонения в селата Градница, Кормянско, Петко Славейков и Ряховците.

Ще бъдат одобрени и кандидатите за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с асистирана репродукция за семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Севлиево.