СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В СЕЛАТА ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ И КРЪВЕНИК

СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В СЕЛАТА ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ И КРЪВЕНИК

На 18 юни 2014 г. бе даден официален старт на проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в община Севлиево”, с традиционната първа копка. Церемонията се състоя в село Кръвеник в присъствието на кмета д-р Иван Иванов, представители на фирмите-изпълнители инж. Георги Станилов, Венцеслав Панчев, инж. Мирослав Стефанов, инж. Николай Костурков, Георги Лисичков, зам.-кметовете на Севлиево, гости и жители на селото.

„Най-ценно от всичко е водата, защото без вода няма живот. Тази важна стъпка за реализирането на проекта ще подобри живота на хората в двете села. Не са малко трудностите, през които минахме и това събитие е резултат от усилената работа на Общинската администрация през последната година и половина“,  каза кметът д-р Иванов.

От своя страна инж. Георги Станилов сподели, че тръбите, които ще се положат ще бъдат ползвани поне сто години и гарантира за качественото и безкомпромисното изпълнение на проекта.

Проектът предвижда реконструиране на водопроводната мрежа в с. Кръвеник с дължина 5 582 м. и подмяна на водопроводната мрежа на с. Петко Славейков с дължина 16 446 м.

По този начин ще се повиши сигурността на водоснабдяването на двете села, хигиенните и санитарни изисквания, ще се намалят загубите на вода и ще се подобри качеството на ВиК услугите.

Проектът е на стойност 4 886 990 лв. без ДДС и се финансира по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския Земеделски Фонд за Развитие на Селските Райони (ЕЗФРСР).

 

http://sevlievo.bg/bg/article/1183/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html