МЛАДЕЖКИЯТ ЦЕНТЪР В СЕВЛИЕВО И МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОБЯВЯВАТ ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА „СЕВЛИЕВО ПРЕЗ МОЯ ОБЕКТИВ“

МЛАДЕЖКИЯТ ЦЕНТЪР В СЕВЛИЕВО И МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОБЯВЯВАТ ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА „СЕВЛИЕВО ПРЕЗ МОЯ ОБЕКТИВ“

За да дадат възможност за изява на децата и младежите от община Севлиево, които обичат фотографията да развиват на таланта си и да покажат своето виждане за града през фотообектива, Младежки център – Севлиево и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево организират фотоконкурс на тема „Севлиево през моя обектив“.

Право на участие имат деца и младежи от 11 до 18 г. от община Севлиево и ще бъдат разделени в две възрастови групи 11-14 г. и 15-18 г. Крайният срок за изпращане на снимките е 20.07.2020 г. на имейла на Младежки център – Севлиево - mladejkicentar_sevlievo@abv.bg. Награждаването на класираните фотографии ще бъде на 31.07.2020 г.

Всички, желаещи да участват в конкурса, трябва да изпратят авторски снимки, да има дата на заснемане, лого, да съдържат пейзажи от града, исторически места, забележителности, сгради, красиви места, уловени и пречупени през погледа на фотообектива. Всеки участник има право да представи до две фотографии. В имейла трябва да се посочат трите имена на участника, години и телефон за връзка, както и кратко описание на фотографията. Снимките да се изпращат в .jpeg формат и размер не по-малък от 2 MB.

До участие в конкурса ще се допускат снимки, отговарящи на условията за участие. Комисия ще оцени фотографиите и ще присъди I, II, и III място в двете възрастови групи. Всички участници ще получат грамота за участие.