ОСИГУРЕН Е ТОПЪЛ ОБЯД НА 70 ДУШИ ПО ВРЕМЕ НА УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

ОСИГУРЕН Е ТОПЪЛ ОБЯД НА 70 ДУШИ ПО ВРЕМЕ НА УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

70 лица от различни уязвими групи в Севлиево и населените места от общината получават подкрепа чрез топъл обяд по Целева програма „Осигуряване на топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“. Програмата беше удължена за втори път, след стартирането ѝ на 13 май 2020 г. С последното допълнително споразумение по договора с Агенция за социално подпомагане, което Община Севлиево подписа е регламентирано дейностите да продължат до края на календарната година, след като бъде осигурено необходимото финансиране. Програмата е разработена в резултат на усилията на Агенцията за социално подпомагане и на Министерството на труда и социалната политика, за да не се допусне прекратяване на подкрепата за най-нуждаещите се в тежката епидемична ситуация, предизвикана от разпространението на коронавируса. Чрез програмата се надгражда и Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-уязвимите лица.