КМЕТЪТ НАПРАВИ СИМВОЛИЧНА ПЪРВА КОПКА ЗА СТРОЕЖ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

КМЕТЪТ НАПРАВИ СИМВОЛИЧНА ПЪРВА КОПКА ЗА СТРОЕЖ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

Кметът д-р Иван Иванов направи днес символична първа копка на строителната площадка по проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип и жилище за деца и младежи с увреждания в град Севлиево“. Очаква се официалният старт на проекта да бъде в началото на месец май.

Този проект има за цел изграждане на Център за настаняване от семеен тип с капацитет  от 14 места. Две от тях ще бъдат за настаняване по спешност на деца и младежи с увреждания от 3 до 18 години. Предвидени са и две сгради в Защитено жилище в гр. Севлиево, ремонт, оборудване и благоустрояване на прилежащото дворно място. Тези жилища ще бъдат за младежи и деца, които напускат Дома за медико – социални грижи за деца, Дома за деца с умствена изостаналост, както и Дома за деца с физически увреждания. По този начин ще се създаде възможност децата по–лесно да бъдат интегрирани сред обществото. С грижата за 14-те деца ще бъдат ангажирани 17 специализирани работници, които ще им създадат условия за живот в среда, близка до семейната.

Финансирането на  проектът е изцяло от оперативна програма „Регионално Развитие“. Стойността на му е 1 097 069,91 лв., а срокът за изпълнение  – 18 месеца.

 

http://sevlievo.bg/bg/article/550/stroej-na-cnst.html