ОБЯВЕНА Е ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ И ВАКАНЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОБЯВЕНА Е ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ И ВАКАНЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Считано от 25.01.2020 г. с Писмо №ДД-6-Б-01-03.3/24.01.2020г. от Регионална здравна инспекция - градГаброво за община Севлиево е обявена грипна епидемия до второ нареждане.

 

Във връзка с полученото предписание от РЗИ – грaд Габрово, на основание Методическо указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания и чл.105, ал.5 от Закона за предучилищно и училищно образование, както и с цел прекъсване на епидемичния процес, дните от 27.01.2020г. до 31.01.2020 г. са обявени за неучебни във всички училища на област Габрово. Отговорността за изпълнение на предписанието е възложено на директорите на училищата в област Габрово.