ЗАПОЧВАТ РЕМОНТИ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА В СЕВЛИЕВО И СЕЛАТА

ЗАПОЧВАТ РЕМОНТИ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА В СЕВЛИЕВО И СЕЛАТА

Общинският съвет в Севлиево даде съгласието си кметът д-р Иван Иванов да отправи искане до Министъра на финансите за трансформиране на средствата в размер на 600 000 лв. от резерв на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на неотложни разходи за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа. Със средствата ще бъдат ремонтирани следните улици: ул.„Витоша", ул.„Шипка", ул.„Пирин", ул.„М. Тодоров", ул.„Добри и Мирка", ул.„Бапванска битка" и ул.,,3ав. 4-мата партизани" в село Добромирка; ул.„Еделвайс", ул.„Александър Драганов", ул.„Васил Левски", ул.„Ягода", ул.„Чайка", ул.„Кокиче", ул.„Трети март", ул.„Стража", ул.„Опълченска" и ул.„Ю.А.Гагарин" в село Крамолин; ул.„1\/-та" и ул.„ХХИ-ра" в село Кормянско; ул.„Ангел Кънчев" и ул.„Георги Генев" в Градница; ул.,Атанас Влаев", ул.„Осми март" и ул.„Пионерска" в Горна Росица; ул.„Хан Аспарух", ул.„Напредък", ул.„Акация” и ул.„Крайбрежна" в Душево; ул. "Кокиче" в Шумата; ул.„Тодор Каблешков", ул.„Захари Стоянов", ул.„Бачо Киро", ул.„Досьо Досев" и ул.„Асен Златаров" в Бериево; ул.„Петко Петков" мах.„Рогулят", ул.„Христо Смирненски" мах.„Мариновци", ул.„Васил Левски" и ул.„Черни връх" мах.„Баева ливада" в Млечево, както и 5 улици в Кръвеник, а също и САВ2167-/САВ1165,Сенник-Боазът/-Млечево - Граница общ. (Севлиево-Троян) - Гумощник-/ III- 3505, Дебнево-Велчево/; САВ1176-/ И-44, Севлиево-Габрово / - м. Чакала - Шумата - Батошево - / Ш-6072, Априлци-Батошево/; САВ2175-/111-401,Кормянско-Крамолин/ - Агатово - Граница общ. (Севлиево-Ловеч) - Брестово /111-3013/. Ремонтите започват веднага след одобряване на процедурата.