ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СЕВЛИЕВО РАБОТЯТ ОТ ДНЕС ПРИ СПАЗВАНЕ НА СТРОГИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СЕВЛИЕВО РАБОТЯТ ОТ ДНЕС ПРИ СПАЗВАНЕ НА СТРОГИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

 

 

Медицинският персонал от училищата е пренасочен към детските заведения

 

Всички детски градини в Община Севлиево бяха дезинфекцирани многократно преди отварянето им днес, като дезинфекция на всички повърхности се извършва по четири пъти дневно. По 12 деца средно в група, след дистанционно измерване на температурата, се приемат по график на входа на детската градина. Възпитателите са с шлемове и всички други необходими лични предпазни средства.

 

Спазват се всички противоепидемични мерки, упоменати в заповедите на министъра на здравеопазването и кмета на Община Севлиево д-р Иван Иванов. При приемането на децата в детските градини родителите не се допускат вътре, а ако се наложи изчакване и има по-големи струпвания, родителите и децата изчакват на безопасно разстояние реда си. Децата ще прекарват максимална част от времето си в детската градина навън, когато метеорологичните условия го позволяват, с изключение на часовете за хранене и сън. Всеки член на персонала на детските градини ще бъде в контакт само с една група, а отделните групи деца няма да влизат в контакт по между си. Приложени са всички мерки, в това число и постоянно проветряване на помещенията.

 

Децата мият по-често ръцете си, като на разположение имат и дезинфекционни средства. Съдовете за приготвяне и сервиране се стерилизират, а храната се подлага на допълнителна термична обработка.