КООПЕРАТИВНИЯТ ПАЗАР ЩЕ РАБОТИ КАКТО ДОСЕГА, ОТВАРЯТ И ЗАКРИТИТЕ ПЛОЩИ НА РЕСТОРАНТИТЕ

КООПЕРАТИВНИЯТ ПАЗАР ЩЕ РАБОТИ КАКТО ДОСЕГА,  ОТВАРЯТ И ЗАКРИТИТЕ ПЛОЩИ НА РЕСТОРАНТИТЕ

 

Д-р Иван Иванов издаде заповед с мерките, които остават в сила до 14 юни

 

 

Със Заповед на кмета на Община Севлиево д-р Иван Иванов се регламентират противоепидемичните мерки, които остават в сила на територията на общината до 14 юни. Всички трябва да изпълняват указанията, дадени от компетентните органи – Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция и ресорните министерства и ведомства.

 

Остава  забранено провеждането на масови спортни мероприятия на открити и закрити места. Изключените от тази забрана е упражняването на колективно и индивидуално спортуване без състезателен характер, без публика на открито и закрито, за фитнес  центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за групови занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв. м площ, както и колективните спортни занимания на закрито, считано от 22.05.2020 г, без състезателен характер и без публика. Разрешават се и  индивидуалните и колективни спортни занимания на закрито и открито за деца до 18 годишна възраст, без състезателен характер, без публика, на базите на „Спортни имоти“ и съгласно график, при спазване изискването за социална дистанция и всички противоепидемични  мерки, посочени в заповед на министъра на здравеопазването. От 1 юни ще се възстанови дейността на плувния басейн в СУ „Васил Левски“ при стриктно спазване на указанията за организиране на достъпа и прилагане на всички противоепидемични мерки и дезинфекционни мероприятия.

 

Забранено остава провеждането на учебни занятия в училищата и ЦПЛР-ДК „Йовко Йовков“, освен организиране на дистанционна форма на обучение. Изключение от забраната се допуска по отношение на присъствие на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностното развитие по смисъла на ЗПУО, съгласно указания на министъра на образованието и науката. Не се разрешават и посещенията в клубовете на пенсионерите и хората с увреждания, които преустановяват дейността си до второ нареждане. Забранява се достъпът на външни лица в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за социални услуги, в които ръководителите са длъжни да организират стриктно прилагане на мерките за хигиена на персонала, потребителите и дезинфекция на повърхности, помещения и МПС.

 

Кооперативния пазар продължава да функционира с постоянните обекти – ежедневно, а достъпът на външни търговци и производители на земеделска продукция до краен потребител се разрешава в района на панаирната площадка, всеки петъчен ден от 08:00 часа до 14:00 часа при стриктно прилагане на противоепидемичните мерки.

 

Със Заповедта на д-р Иван Иванов се разрешават посещения в закрити площи на ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, детски и спортни съоръжения на закрито, увеселителни и игрални зали, считано от 01.06.2020 г., с изключение на дискотеки и барове.

 

Разрешават се и културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други), при заетост на местата до 30% от капацитета им на закрито и до 50% от общия капацитет на открито и при максимален капацитет на залите в читалища, ЦПЛР-ДК „Й. Йовков“, Младежки център –Севлиево, училищните салони и зали според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 човека за групови занимания и не повече от 1 човек на 4 кв. м площ, при спазване указанията на ресорните министерства и компетентни органи.

 

Разрешава се посещението на средновековния град-крепост „Хоталич“ от гражданите, извършвано в регламентираното работно време на обектa, при спазване изискването за социална дистанция от 2,5 м и всички противоепидемични  мерки,  посочени в заповед на министъра на здравеопазването, движение по определените за обекта маршрути без докосване на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи, пребиваване в беседките на обекта и  съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия. Отворени за посещение са и Исторически музей-Севлиево, Градска художествена галерия „Асен и Илия Пейкови“, галерия „Видима“, Градска библиотека и библиотеките към читалищата в населените места на общината, при спазване на изискването за социална дистанция и всички противоепидемични  мерки,  посочени в заповед на министъра на здравеопазването и без да се използват климатични инсталации.

 

Припомняме, че прожекциите в кино „21-и век“ към НЧ „Развитие-1870“ са разрешени при допустима заетост  30 %  посетители от капацитета на места в салона, при спазване на изискването за социална дистанция и всички противоепидемични  мерки, посочени в заповед на министъра на здравеопазването и без използване на климатична инсталация.

 

Със Заповедта се разрешава посещението на общинските паркове „Черничките“ и „Казармите“ от граждани, всеки ден от 9:30 ч.  до 18:30 ч., при спазване на изискванията за дистанция  и въведените противоепидемични мерки. Ползването на парк  „Казармите“, всеки ден от 18:30 ч.  до 20:30 ч. се определя и за разходка на кучета, при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

 

И още - възстановяват се всички курсове на автобусните линии от общинската, областната и републиканска транспортна схема от квотата на община Севлиево, считано от 1 юни. Всички водачи на автобуси, извършващи транспортни услуги по общинска, областна или републиканска транспортна схема, таксиметрови превози, извършващи транспортни услуги за граждани, както и ведомствен транспорт за работници и служители във фирмите са длъжни да прилагат стриктно изискванията за дезинфекция и използването на лични предпазни средства.

 

Мерките остават в сила до 14 юни.