НАЕМАТЕЛИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЩЕ БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ НАЕМ ЗАРАДИ КОРОНАВИРУСА

НАЕМАТЕЛИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЩЕ БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ НАЕМ ЗАРАДИ КОРОНАВИРУСА

 

Решението бе взето по време на редовното заседание на Общинския съвет в Севлиево днес

 

Във връзка с влошената епидемиологична обстановка в страната и удълженото извънредно положение заради епидемията от коронавирус, кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов внесе предложение в Общинския съвет наематели и ползватели на общинска собственост да бъдат освободени от наем за периода на извънредното положение и въведените забрани.

 

Динамично променящата се ситуация в страната в следствие на разпространението на COVID-19 води до чести промени, касаещи крайния срок на ограниченията, въведени във връзка с епидемията. „Това създава условия за неблагоприятна икономическа атмосфера за бизнеса и неговите служители, което ограничава реалното извършване на търговска дейност“, категоричен е д-р Иван Иванов.

 

Община Севлиево е отдала терени на открито за разполагане на различни видове преместваеми обекти, които не могат да функционират в периода на извънредно положение. Премахването и поставянето им по-късно би утежнило финансово собствениците им, а заплащането на ежемесечни наеми и такси може да доведе до фалит на множество местни фирми.

 

Подобно е положението и с обектите в сгради – общинска собственост, предоставени за управление на училищата и отдадени за търговска дейност.

 

Общинските съветници в Севлиево единодушно гласуваха за освобождаване от заплащане на наематели или ползватели на обекти в сгради – общинска собственост за периода от 13 март 2020 г. до отмяна на забраната. Наеми няма да се заплащат и за разположените на открито кафе-автомати, вендинг машини и др., чиято дейност беше забранена. В случай на платени такси и наеми за срока на забраната, те ще бъдат прихванати от следващите дължими плащания, а със срока на въведената забрана ще бъде удължено правото на тези преместваеми обекти да се разполагат върху общинска собственост. В този случай няма да се дължи наем от 17 март до отмяна на забраната.

 

Предприемане на действия за изпълнението на решението се възложиха на кмета на Община Севлиево д-р Иван Иванов и директорите на училища, управляващи сгради – общинска собственост.