МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ ОФИЦИАЛНО ОТКРИ ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ 2

МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ ОФИЦИАЛНО ОТКРИ ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ 2

Министър Тотю Младенов, заедно с кмета на Община Севлиево д-р Иван Иванов и директора на детското заведение г-жа Ненчева прерязаха лентата на ремонтираната детска градина „Радост“ 2.

На събитието присъстваха още народният представител от ПП ГЕРБ Цветомир Михов,    д-р Явор Памукчиев – председател на ОбС Севлево, г-жа Валентина Симеонова –  зам.-министър на труда и социалната политика, зам.- областният управител на Габрово г-н Неделчо Търкаланов, представители на общинска администрация Севлиево, родители и гости.

Детската градина е ремонтирана по проект „Равен шанс за всички - предоставяне на пакет от социални, здравни и образователни услуги за превенция на риска от социално изключване в ранно детско развитие”, с Подобект: „Обществена сграда за социални услуги“ и Подобект: „Детска градина – ремонт и реконструкция“. Проектът е финансиран от министерството на труда и социалната политика на стойност 815 686 лв. Допълнителни 40 хил. лв. от бюджета на Община Севлиево са отделени за ново обзавеждане и оборудване на сградата.

В Обществената сграда за социални услуги са обособени стая за работа с децата (кинезитерапия), зала за групови занимания (психомоторика), стая за работа с родители, стая за индивидуални консултации и кабинет на педиатър, кабинет за консултации – логопед и психолог.

Строително-ремонтните работи на детската градина включват ремонт на покрива, подмяна на старата дограма, топлоизолиране на фасадите, подмяна на електро и ВиК  инсталациите и подови настилки.

И към двете сгради са изградени рампи за достъп на хора с увреждания.

Детското заведение е с капацитет за 100 деца, разделени в 4 възрастови групи, от 3 до 7-годишна възраст.

След откриването министър Младенов се срещна с наети лица по схема „Развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в парк „Казармите”.

http://sevlievo.bg/bg/article/508/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html