АПИ ПОЕМА ОТЧУЖДАВАНЕТО И ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО НА СОЛБСТВЕНИЦИТЕ ПРИ СТРОЕЖА НА ОБХОДНИЯ ПЪТ НА СЕВЛИЕВО

АПИ ПОЕМА ОТЧУЖДАВАНЕТО И ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО НА СОЛБСТВЕНИЦИТЕ ПРИ СТРОЕЖА НА ОБХОДНИЯ ПЪТ НА СЕВЛИЕВО

 

Общинските съветници гласуваха изменение на решение от 16.10.2019 г., с което се дава съгласие за осъществяване на сътрудничество между община Севлиево и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за изпълнение на проект „Изграждане на обходен път на град Севлиево“.

Промяната се налага, тъй като в упоменатото решение се одобрява текстът на Споразумението за сътрудничество, но в администрацията на Община Севлиево е входирано ново споразумение с АПИ с актуализации в заглавието и задълженията на страните. 

Община Севлиево се ангажира с изработването на проекта и съгласувателната процедура, а АПИ се ангажира с процедурата по отчуждаването и с обезщетенията на собствениците на отчуждените земи.