ИЗБРАХА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ОТ СЕЛАТА, КОИТО ВЛИЗАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СЕВЛИЕВСКИ КРАЙ”

ИЗБРАХА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ОТ СЕЛАТА, КОИТО ВЛИЗАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СЕВЛИЕВСКИ КРАЙ”

Днес се проведе среща на кметове и кметски наместници като представители на публичния сектор от територията на Община Севлиево. Целта бе да се номинират представители в Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Севлиевски край”. Срещата бе водена от кмета д-р Иван Иванов и г-жа Валентина Неделчева – директор на дирекция „Проекти“.  На събранието присъстваха 22 кметове и кметски наместници, които обсъдиха следния дневен ред:

1.  Представяне на целите на срещата;

2.  Приемане на процедура за номиниране и взимане на решение;

3.  Представяне на номинации и гласуване;

4. Гласуване за определяне кандидати за членове в общото събрание и управителния съвет от вече определените за представители на сектора;

5. Други.

След предложенията за новите представители в Общото събрание на „МИГ“ , с 22 гласа „ЗА“ бяха избрани: Георги Александров – кметски наместник на село Стоките, Валентин Василев – кмет на село Агатово и Али Алиаджъ – кмет на село Ряховците.

 

http://sevlievo.bg/bg/article/190/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%80%9E%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0-%E2%80%93-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%E2%80%9D.-.html