ЯСНИ СА МАРШРУТИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ДВИЖЕНИЕТО В ПАРКОВЕТЕ В СЕВЛИЕВО

ЯСНИ СА МАРШРУТИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ДВИЖЕНИЕТО В ПАРКОВЕТЕ В СЕВЛИЕВО

Севлиевци вече могат да използват парковете „Казармите“ и „Черничките“ при определен маршрут и организация на движението от 9:30 до 18:30 часа. В парк „Казармите“ ще може да разходите и кучета си в интервала от 18:30 до 20:30 часа, съгласно Заповед №0311 на кмета на Община Севлиево д-р Иван Иванов.

По два маршрута ще се извършва разходката в „Черничките“ - през парка и по велоалеята. Движението ще е по посока на часовниковата стрелка от входа на парка към изхода на велоалеята, както е указано на схемата. Паркингът пред парка няма да бъде отворен.

В парк „Казармите“ също има два маршрута, където движението ще е по посока на часовниковата стрелка, като вторият е за разходка на кучета след 18:30 часа. Входът на парка от към „БИЛЛА“ ще остане затворен.

Припомняме, че съгласно Заповедта на министъра, посещенията на градски паркове и градини се позволява при задължително носене на предпазни маски, спазване на дистанция от 2,5 м. спрямо други семейства, влизане и излизане от парка единствено през отворените и обозначени за целта пунктове. Задължително е използване на обозначените маршрути за разходка и е строго забранена употребата на алкохол. С цел избягване на докосване на повърхности, се забранява сядането на пейки и тревни площи, а детските площадки и съоръжения остават затворени.

Деца до 12 години задължително трябва да са с родители или членове на семействата си, но не повече от двама възрастни. За собствениците на кучета остава ограничението от не повече от един човек.