ОТПУСКАТ 18 МЛН. ЛВ. ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ И 1,5 МЛН. ЛВ. ЗА РЕМОНТ НА ДОВЕЖДАЩИТЕ ВОДОПРОВОДИ

ОТПУСКАТ 18 МЛН. ЛВ. ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ И 1,5 МЛН. ЛВ. ЗА РЕМОНТ НА ДОВЕЖДАЩИТЕ ВОДОПРОВОДИ

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова официално представи днес проекта за рехабилитация и разширение на водопроводната и канализационна мрежи на град Севлиево. Срещата се проведе в Община Севлиево в присъствието на министър-председателя Бойко Борисов, министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройство Добромир Симидчиев, Галина Симеонова изпълнителен директор на ПУДООС, областния управител на Габрово Мариян Костадинов, народни представители.

Общата стойност на проекта е 18 890 193,03 лева, от които 18 258 227,55 лв. са безвъзмездна финансова помощ и  631 965,48 лв. съфинансиране от Община Севлиево.

Дължината на канализационната мрежа, която ще се изгради е 16 355 м, а на водопроводната мрежа е 5 377 м.

Предвидено е изграждане на изцяло нова канализационна мрежа за битово-фекални води, три нови помпени станции и два дъждопреливника.

Проектът трябва да стартира в края на месец януари 2013 г. и да приключи през  декември 2014 г.

След изпълнението му ще бъде подобрена ВиК инфраструктурата на града.

На срещата министър-председателят Бойко Борисов съобщи, че ще бъдат отпуснати още 1 500 000 лв. по проект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките” и източен водопроводен клон за питейна вода”, като подчерта, че след приключването на двата мащабни проекта севлиевци няма да имат тези проблеми с водата, както през изминалото лято.

 

http://sevlievo.bg/bg/article/514/vodoprovodi-ministar-predsedatel.html