ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: СЕВЛИЕВО Е ЕДИН ОТ МАЛКОТО ГРАДОВЕ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ, В КОИТО ИМА РАЗВИТИЕ

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: СЕВЛИЕВО Е ЕДИН ОТ МАЛКОТО ГРАДОВЕ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ, В КОИТО ИМА РАЗВИТИЕ

„Северната част на страната изостава в развитието си спрямо южната. Поради това е необходимо бързото построяване на автомагистрала "Хемус“ и на тунела под Шипка, но Севлиево е един от малкото градове в Северна България, в които има развитие“. Това заяви заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев вчера по време на работна среща с кмета на града д-р Иван Иванов. Заедно със заместник министър-председателя в Севлиево пристигна и Витория Алиата ди Вилафранка - директор на дирекция "Изграждане на административен капацитет" в генерална дирекция "Регионална политика" на ЕК.

По време на срещата кметът д-р Иванов представи визията за развитието на града и общината през новия програмен период. Обсъдени бяха възможностите, които новите оперативни програми предоставят за реализирането на важните за Севлиево проекти.

„В момента важни за град Севлиево са проектите, свързани с водопроводната инфраструктура, съгласно Регионалния генерален план на ВиК и проектът за разработване на Общ устройствен план на общината“, коментира кметът. Той информира, че се изготвя проект за „Интегриран план за градско възстановяване и развитие“ по ОПРР, който ще осигури социална, икономическа и екологична устойчивост в рамките на града във времевия хоризонт 2020 г.  

Освен това д-р Иванов сподели намеренията си да бъдат въведени мерките за енергийна ефективност за детските градини, училищата и обществените сгради в Севлиево, както и необходимостта от довършването на новата сграда на болницата.

Относно новата програма „Региони в растеж“ кметът изрази притесненията си поради факта, че се предвиждат малко средства за градове като Севлиево, които попадат в четвърта група според броя на населението, а в същото време не могат да кандидатстват по програмата за развитие на селските райони. „Това ще ни лиши от възможността да направим много от проектите, които сме заложили в Общинския план за развитие до 2020 г.“, коментира кметът и заяви, че градът е поставен в неравностойно положение спрямо другите населени места, които са над 50 хил. и под 10 хил. жители.

В края на своята визита в Севлиево заместник министър-председателят Томислав Дончев и Витория Алиата ди Вилафранка посетиха Градската пречиствателна станция за отпадни води в Севлиево. Там бяха коментирани ползите за населението след въвеждането в експлоатация на новата канализация на града и пречиствателната станция.

http://sevlievo.bg/bg/article/1663/tomislav-donchev-sevlievo-e-edin-ot-malkite-gradove-v-severna-bulgaria-v-koito-ima-razvitie.html