Дейност

С ВОДОСВЕТ И ПЪРВА КОПКА СТАРТИРА ГАЗИФИЦИРАНЕТО НА ВИЛНА ЗОНА "ХОТАЛИЧ"

С водосвет, отслужен от отец Спас и първа копка стартира газифицирането на вилна зона "Хоталич" в Севлиево. Старт на строителните работи дадоха кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов, прокуристът на "Севлиевогаз - 2000" АД инж. Николай Апостолов, председателят на Съвета на директорите на дружеството инж. Красимир Копчев и председателят на Съвета на директорите на "Ид...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ОПОЗИЦИЯТА ПОИСКА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ВОДЕН РЕЖИМ И В ГРАДА

Димитър Тонев от "Ние гражданите" предложи да се въведе режим на водата и в града, заради 6 севлиевски села Кметът д-р Иван Иванов запозна съветниците с направеното за преодоляване на проблема с водата през последните години в община Севлиево. Съгласно одобрения в края на 2014 г. от МРРБ Окончателен Регионален Генерален план за ВиК на територията на общината (ОРГП) са заложе...

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В СЕВЛИЕВО АКТУАЛИЗИРАХА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

Досега бизнесът е плащал по-голяма данъчна ставка в сравнене с гражданите Промяната се налага съгласно предложение Районния прокурар Даниела Йовчева, която се аргументира с констатирана незаконосъобразност, противоречаща на ЗМДТ. Според нея не е определен в точност размерът на данъка на недвижимите имоти, като е въведена и диференциация за недвижимите имоти и на данъчно задължените л...

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВА ДНЕС ПО 16 ТОЧКИ В ДНЕВНИЯ РЕД

Сред предложенията са актуализиране на поименния списък и разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2020 г., изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и предоставяне на допълнителна субсидия за финансово подпомагане на „Футболен клуб СЕВЛИЕВО”. Съветниците ще гласуват и издаване на Запис на заповед от община Севлиево в полза на ДФ „Зем...

ОБЩИНАТА ПРЕДОСТАВИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ДЕТСКАТА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА

“Детската школа по изкуствата” към Народно читалище „Развитие - 1870“ - гр. Севлиево нееднократно е печелила редица отличия в конкурси в цялата страна и е ключово звено за развитието на младите хора на територията на общината. Все повече деца и младежи проявяват интерес към заниманията в школата. Това наложи и разширявмане на базата. С цел осигуряване на необхо...

Последвайте ме в

Социалните мрежи!